Jak użyć Fit-in?    How to use Fit-in?    Wie benutzen wir den Fit-in?

 

 


 

1. Zablokuj wyświetlacz, możesz też wyłączyć urządzenie, aby nikt nie przeszkodził Ci w montażu ;)


 

1. Block the screen, you can also turn off the device, so that nobody would distract you during application ;)


 

1. Lage das Folie/Glas auf dein Display, um zu schauen wie passgenau es ist.

2. Przyłóż folię/szkło do wyświetlacza, sprawdź dopasowanie.

2. Put the screen protector on the screen, check if everything fits.

2. Fasse dazu das Folie/Glas an den Fit-In Aufklebern an!

3. Dopasuj górną część folii/szkła względem otworów i krawędzi, a następnie przyklej naklejkę Fit-In do górnej części boku Twojego telefonu. Sprawdź jak folia/szkło jest dopasowane u dołu wyświetlacza, przyklej dolną naklejkę.

3. Adjust the upper part of the screen protector to the holes and edges and then stick the Fit-In sticker to the upper side of your mobile.

3. Ziehe nun die weiße Schutzschicht des oberen Fit-In™ Aufkleber ab. Passe die obere Seite des Folie/Glas an die Ausschnitte für Kamera,Mikrofon und die Handy-Umrandung an. Liegt der obere Teil des Glas gerade auf, dann klebe den oberen Fit-In™ Aufkleber

4. Podnieś folię/szkło i przetrzyj ekran niepylącą ściereczką w jednym kierunku. W ten sposób pozbędziesz się paproszków. ;)

4. Check how the screen protector fits the lower part of the screen and place the lower sticker to the side of your mobile. Thanks to the Fit-In™ stickers the glass closes like door. Check if it is well adjusted without any shifts near the camera or the mobile's speaker after you lift it and place it back.

4. Liegt die Folie/Glas komplett passgenau auf, dann klappe das Glas hoch (ähnlich wie eine Tür) und mache dein Display mit dem Tuch sauber. Wische dabei immer nur in eine Richtung! Kontrolliere sorgfältig, da jedes kleine Staubkorn unerwünschte Blasen bilden kann.

5. Powoli zdejmij warstwę zabezpieczającą nr 1.

5. Slowly remove the safety cover number 1.

5. Ziehe nun den Dust-Fix Nr.1 Streife zusammen mit der Schichtfolie ab.

6. Przesuń palcem, rozprowadzając folię/szkło na wyświetlaczu.

6. Place the screen protector on the screen and move your finger over it. This will distribute the non sticky Inviscid-Sil substance substance on the screen.

6. Liegt nun das Folie/Glas auf dem Display, dann schiebe die Luft seitlich mit den Fingern heraus.

7. Zdejmij warstwę zabezpieczającą nr 3 i przetrzyj folię/szkło ściereczką.

7. Remove the safety cover number 3 and wipe the screen protector with a cloth.

7. Zum Schluss ziehe den Dust-Fix Nr.3 diagonal zur unteren Ecke ab. Das Folie/Glas kurz mit dem Tuch säubern und fertig!

8. A teraz możesz się cieszyć najwyższą jakością ochrony wyświetlacza. :)

8. Now you can enjoy the higest quality of your screen protection :)

8. Und jetzt freue Dich über den besten Displayschutz für dein Handy..