Polityka prywatności i Cookies

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas
bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące
postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: 3mk Protection Sp. z o.o.,
Krotoszyńska 35 bud. B-02 lok. 4a, 63-400, Ostrów Wielkopolski, 3mk@3mk.pl

1. Dane dostępowe i hosting

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę. W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy

Gromadzimy dane osobowe wtedy, kiedy nam je Państwo przekazują, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane zostaną skasowane, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych lub my zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności lub w odrębnej informacji.

3. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 2 polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookiessą usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA. Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w 3 określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Google LLC ma siedzibę główną w USA. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

4. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu

Google AdWords Remarketing Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google 4 wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie DigitalAdvertising Alliance.

Wtyczki video dla Youtube Wtyczki video dla Youtube Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

5. Wtyczki portali społecznościowych

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. https://www.facebook.com/policy.php https://developers.google.com/+/web/buttons-policy Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/).”

6. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych, w tym do mailowego lub telefonicznego kontaktowania się z Państwem w celu przesyłania treści o charakterze marketingowym, w tym materiałów i informacji handlowych. Co do zasady, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) – (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Zgodę można w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”, natomiast według motywu 47 RODO – „za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”). Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem (na przykład, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora). Proszę pamiętać, że zawsze mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciw, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z 6 marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – administrator nie może już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

6.1 Wysyłanie newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Możemy przetwarzać takie dane abonentów naszego newslettera jak: adres e-mail oraz informacje o sposobie reakcji na wysłany newsletter (m.in. czy i kiedy e-mail z newsletterem został odczytany). Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub skorzystać z zamieszczonego w newsletterze linka wypisującego z listy odbiorców. Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym -w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności lub w inny wyraźny sposób. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6.2 Reklama telefoniczna
kontaktowe i Państwa prawa” lub składając stosowne ustne oświadczenie w trakcie rozmowy telefonicznej. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa numer telefonu, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze jego wykorzystywanie w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności lub w odrębnej informacji.

7. Wydarzenia

7.1. Udział w wydarzeniach
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzania wydarzeń, w tym w formie spotkań, webinarów, wykładów, szkoleń, konferencji, prelekcji, warsztatów oraz innych projektów o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym, sprzedażowym lub biznesowym (dalej łącznie jako: „Wydarzenia”). Dane osobowe uczestników Wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez administratora mogą być przetwarzane w szczególności na potrzeby przeprowadzania rejestracji, rekrutacji i selekcji uczestników, przeprowadzania Wydarzeń, weryfikacji obecności na Wydarzeniach, dokumentacji przebiegu Wydarzeń, udostępniania ankiet i ocen dotyczących Wydarzeń, przesyłania informacji i materiałów związanych z Wydarzeniami oraz udzielania odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczących Wydarzeń. W związku z Państwa udziałem w Wydarzeniach możemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, czy wizerunek. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udziałem w Wydarzeniach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Zgodę można w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Niekiedy możemy tez kontaktować się z Państwem po zakończeniu Wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszych działaniach i ofercie, w szczególności poprzez zapraszanie Państwa do wzięcia udziału w kolejnych Wydarzeniach oraz informowanie o oferowanych przez nas usługach i produktach związanych z administratorem lub Wydarzeniem. Państwa dane osobowe zebrane w związku z udziałem w Wydarzeniach przechowujemy przez czas ich trwania (chyba, że wyrazili Państwo zgodę na informowanie o kolejnych Wydarzeniach lub innych działaniach 8 administratora), a następnie (w uzasadnionych przypadkach) dla celów rozpatrywania skarg związanych z udziałem w Wydarzeniach przez okres przedawnienia roszczeń określony odpowiednimi przepisami.

7.2. Wizerunek
Jeżeli w związku z Państwa udziałem w naszych Wydarzeniach zarejestrowaliśmy Państwa wizerunek (np. na zdjęciach lub filmach) – możemy go przetwarzać w celu umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnianych w formie tradycyjnej lub elektronicznej, w tym w internecie – na stronach internetowych i w mediach społecznościowych (takich jak Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn itd.). Podstawą prawną opisanych powyżej działań jest zazwyczaj Państwa zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Zgodę można w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Proszę pamiętać, że czasem Państwa zgoda może nie być prawnie wymagana (np. w przypadku, gdy Państwa wizerunek stanowi jedynie szczegół większej całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, czy publiczna impreza). Państwa wizerunek utrwalony w związku z udziałem w Wydarzeniach przechowujemy najczęściej przez czas określony w wyrażonej przez Państwa zgodzie, a następnie (w uzasadnionych przypadkach) dla celów rozpatrywania skarg związanych z wykorzystaniem wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniach przez okres przedawnienia roszczeń określony odpowiednimi przepisami.

8. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule; • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych; • zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; • do wywiązania się z prawnego obowiązku; • z uwagi na względy interesu publicznego; • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: • prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana; • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu; 9 • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; • wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych; • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi; • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/. W celu skontaktowania się z innym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych należy odwiedzić stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych dostępną pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about- edpb/members_pl).

Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Zdanie poprzednie nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.